Falusi vendéglátás Barton - egy elfeledett palóc faluban a magyarlakta Felvidéken...

Főoldal Falusi vendéglátás Vélemények Foglalás TÁBOR Kapcsolat
0

A Felvidék

A Kárpát-medence északi, zömmel hegyvidéki részét az évszázadok során nevezték Felföldnek, Felsőmagyarországnak, az utóbbi két évszázadban Felvidéknek. Északon a Kárpátok vonulata adja határát, dél felé azonban nincs pontos határa. Sohasem volt önálló tartomány vagy fejedelemség, emiatt nem is húzhatók meg egyértelműen körvonalai. 1918 óta a Felvidékhez soroljuk az elcsatolt Kisalföld északi felét és az Alföld északkeleti peremét is. Az országhatárok nem választhatják el az összefüggő néprajzi, területi egységeket.

A középkorban gazdag arany-, ezüstbányászata miatt nőtt meg jelentősége, míg a török hódítás korában erre a szűk sávra korlátozódott a királyi Magyarország területe. Mivel sikerült elkerülnie a török hódoltságot és a vele járó pusztítást, a történelmi Magyarország területén belül ez a rész fejlődött a legjobban, itt maradtak meg műemlékeink a legnagyobb számban.

Szlovákok és magyarok együttélése

A szlovákok és a magyarok együttélése több évszázados múltra tekint vissza, a XIII–XIV. századtól kezdve. A középkorban a szlovákság még csak a hegyvidéket népesítette be, de a XVIII. század végére a nyelvhatár délebbre tolódott, s a korábban vegyes, magyar–szlovák vidékek szinte teljesen szlovákká váltak. A történelmi Magyarországon a szlovákok nem érezhették magukat elnyomva, sokan közülük a köznemesség soraiba emelkedtek, s a vármegyék irányításában is részt vettek. Sok szlovák eredetű család megmagyarosodott, mint például a Kossuth család, de az is előfordult, hogy magyarok váltak szlovákká. A régi felvidéki családok a századok során összeházasodtak egymással, és nagyon szerteágaztak. Érzelmileg némelyek a magyarok, mások a szlovákok felé húztak. 1848-ban sem fordult szembe a szlovákság a magyar forradalommal és szabadságharccal, bár a nemzetiségi törekvések megindultak, a szlovák többségű felvidéki vármegyék több mint tízezer katonát küldtek a szabadságharc zászlói alá. A szlovákok az első világháború végén nyilvánították ki elszakadásukat, Trianonban létrejött Csehszlovákia, mely 1938-ig, majd 1945-től 1992-ig létezett. Ma Szlovákia önálló ország.

Felvidéki híres emberek

Ezen a Felvidéken született többek közt Balassi Bálint, Kármán József, Jókai Mór, Tompa Mihály, Mikszáth Kálmán, Madách Imre, Komjáthy Jenő, Reviczky Gyula, Márai Sándor, Szinyei Merse Pál, Csontváry Kosztka Tivadar, Mednyánszky László, Fadrusz János, Lehár Ferenc, Blaha Lujza, Jedlik Ányos, Petzval József, Lóczy Lajos. Számos híres magyar töltötte itt diákéveit, vagy alkotó munkássága kötődik a Felvidékhez, Tinódi Lantos Sebestyéntől Batsányi Jánoson át Krúdy Gyuláig. A történelmi Thurzó, Balassa, Wesselényi, Thököly, Rákóczi, Esterházy, Pálffy, Andrássy, Dessewffy családok számos emléke található itt.


A képen: Madách Imre
Falusi vendéglátás | Galéria | Kapcsolat
Falusi vendéglátás - egy elfeledett palóc falu békés környezetében.
Corporate member of Habilitás
admin